معنی و ترجمه کلمه زادگاه زاغ ها و پرندگان مشابه به انگلیسی زادگاه زاغ ها و پرندگان مشابه یعنی چه

زادگاه زاغ ها و پرندگان مشابه

rookery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها