معنی و ترجمه کلمه زاد و ولد بدون جفت گیرى به انگلیسی زاد و ولد بدون جفت گیرى یعنی چه

زاد و ولد بدون جفت گیرى

agamogenesis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها