معنی و ترجمه کلمه زارع بى زمین و فقیر به انگلیسی زارع بى زمین و فقیر یعنی چه

زارع بى زمین و فقیر

serf

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها