معنی و ترجمه کلمه زال به انگلیسی زال یعنی چه

زال

albino

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها