معنی و ترجمه کلمه زانوهایى که هنگام راه رفتن به هم مى خورند به انگلیسی زانوهایى که هنگام راه رفتن به هم مى خورند یعنی چه

زانوهایى که هنگام راه رفتن به هم مى خورند

knock knees

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها