معنی و ترجمه کلمه زانى با محارم به انگلیسی زانى با محارم یعنی چه

زانى با محارم

incestuous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها