معنی و ترجمه کلمه زاویه سنج به انگلیسی زاویه سنج یعنی چه

زاویه سنج

goniometer
protractor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها