معنی و ترجمه کلمه زاویه سه بعدى مخروط و امثال آن به انگلیسی زاویه سه بعدى مخروط و امثال آن یعنی چه

زاویه سه بعدى مخروط و امثال آن

solid angle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها