معنی و ترجمه کلمه زاویه مرکزى قوس دایره به انگلیسی زاویه مرکزى قوس دایره یعنی چه

زاویه مرکزى قوس دایره

radian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها