معنی و ترجمه کلمه زاویه 90 تا 180 درجه به انگلیسی زاویه 90 تا 180 درجه یعنی چه

زاویه 90 تا 180 درجه

obtuse

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها