معنی و ترجمه کلمه زایا به انگلیسی زایا یعنی چه

زایا

generatrix
zoogenic
zoogenous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها