معنی و ترجمه کلمه زایشى به انگلیسی زایشى یعنی چه

زایشى

natal


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها