معنی و ترجمه کلمه زایشى به انگلیسی زایشى یعنی چه

زایشى

natal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها