معنی و ترجمه کلمه زایش پذیر به انگلیسی زایش پذیر یعنی چه

زایش پذیر

generable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها