معنی و ترجمه کلمه زایش به انگلیسی زایش یعنی چه

زایش

birth
generation
get
procreation
procreator

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها