معنی و ترجمه کلمه زایش به انگلیسی زایش یعنی چه

زایش

birth
generation
get
procreation
procreator

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها