معنی و ترجمه کلمه زایمان از راه پاره کردن شکم مادر به انگلیسی زایمان از راه پاره کردن شکم مادر یعنی چه

زایمان از راه پاره کردن شکم مادر

caesarian
cesarean

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها