معنی و ترجمه کلمه زایمان بچه خوک به انگلیسی زایمان بچه خوک یعنی چه

زایمان بچه خوک

farrow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها