معنی و ترجمه کلمه زایمان خوک به انگلیسی زایمان خوک یعنی چه

زایمان خوک

farrow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها