معنی و ترجمه کلمه زبانه آتش به انگلیسی زبانه آتش یعنی چه

زبانه آتش

flame

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها