معنی و ترجمه کلمه زبانه دار به انگلیسی زبانه دار یعنی چه

زبانه دار

ligulate
tangy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها