معنی و ترجمه کلمه زبانى حلقى به انگلیسی زبانى حلقى یعنی چه

زبانى حلقى

glossopharyngeal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها