معنی و ترجمه کلمه زبانى به انگلیسی زبانى یعنی چه

زبانى

glossal
glottic
lingual
nuncupative
oral
verbal
viva voce
vocabular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها