معنی و ترجمه کلمه زبان الگوریتمى به انگلیسی زبان الگوریتمى یعنی چه

زبان الگوریتمى

algorithmic language

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها