معنی و ترجمه کلمه زبان الگول به انگلیسی زبان الگول یعنی چه

زبان الگول

Algol

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها