معنی و ترجمه کلمه زبان انگلیسى که در آمریکا به آن تکلم مى شود به انگلیسی زبان انگلیسى که در آمریکا به آن تکلم مى شود یعنی چه

زبان انگلیسى که در آمریکا به آن تکلم مى شود

American English

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها