معنی و ترجمه کلمه زبان باز به انگلیسی زبان باز یعنی چه

زبان باز

quack
quacksalver
sophist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها