معنی و ترجمه کلمه زبان بین المللى به انگلیسی زبان بین المللى یعنی چه

زبان بین المللى

esperanto
lingua franca

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها