معنی و ترجمه کلمه زبان تفسیرى به انگلیسی زبان تفسیرى یعنی چه

زبان تفسیرى

interpretive language

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها