معنی و ترجمه کلمه زبان توسعه پذیر به انگلیسی زبان توسعه پذیر یعنی چه

زبان توسعه پذیر

extensible language


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها