معنی و ترجمه کلمه زبان خوارى به انگلیسی زبان خوارى یعنی چه

زبان خوارى

khowar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها