معنی و ترجمه کلمه زبان دان به انگلیسی زبان دان یعنی چه

زبان دان

linguist
linguistician


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها