معنی و ترجمه کلمه زبان ساختگى به انگلیسی زبان ساختگى یعنی چه

زبان ساختگى

fabricated language

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها