معنی و ترجمه کلمه زبان صورى به انگلیسی زبان صورى یعنی چه

زبان صورى

formmal language

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها