معنی و ترجمه کلمه زبان عبرى رایج میان کلیمیان روسیه و لهستان و آلمان و غیره به انگلیسی زبان عبرى رایج میان کلیمیان روسیه و لهستان و آلمان و غیره یعنی چه

زبان عبرى رایج میان کلیمیان روسیه و لهستان و آلمان و غیره

yiddish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها