معنی و ترجمه کلمه زبان قدیم توتنى به انگلیسی زبان قدیم توتنى یعنی چه

زبان قدیم توتنى

teutonic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها