معنی و ترجمه کلمه زبان مادرى به انگلیسی زبان مادرى یعنی چه

زبان مادرى

mother tongue
vernacular


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها