معنی و ترجمه کلمه زبان یا عضو زبانى شکل به انگلیسی زبان یا عضو زبانى شکل یعنی چه

زبان یا عضو زبانى شکل

lingua

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها