معنی و ترجمه کلمه زبرجد سبز به انگلیسی زبرجد سبز یعنی چه

زبرجد سبز

chrysolite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها