معنی و ترجمه کلمه زبردستى به انگلیسی زبردستى یعنی چه

زبردستى

dexterity
proficiency
sleight

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها