معنی و ترجمه کلمه زبر تن به انگلیسی زبر تن یعنی چه

زبر تن

acrosome

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها