معنی و ترجمه کلمه زبر دست به انگلیسی زبر دست یعنی چه

زبر دست

adept
adroit
industrious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها