معنی و ترجمه کلمه زجر دهنده به انگلیسی زجر دهنده یعنی چه

زجر دهنده

tormentor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها