معنی و ترجمه کلمه زحمات اولیه کار به انگلیسی زحمات اولیه کار یعنی چه

زحمات اولیه کار

spadework

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها