معنی و ترجمه کلمه زحمت بیهوده به انگلیسی زحمت بیهوده یعنی چه

زحمت بیهوده

mockery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها