معنی و ترجمه کلمه زحمت دادن به انگلیسی زحمت دادن یعنی چه

زحمت دادن

bother
discommode
trouble

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها