معنی و ترجمه کلمه زحمت و هنر شخصى به انگلیسی زحمت و هنر شخصى یعنی چه

زحمت و هنر شخصى

perquisite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها