معنی و ترجمه کلمه زحمت کش به انگلیسی زحمت کش یعنی چه

زحمت کش

drudge
durdge
hard working
laborious
painstaking

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها