معنی و ترجمه کلمه زخمى نشده به انگلیسی زخمى نشده یعنی چه

زخمى نشده

unscathed
wound less

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها