معنی و ترجمه کلمه زخمى کردن به انگلیسی زخمى کردن یعنی چه

زخمى کردن

scotch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها