معنی و ترجمه کلمه زخمى به انگلیسی زخمى یعنی چه

زخمى

traumatic
ulcerous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها