معنی و ترجمه کلمه زخم آتشک به انگلیسی زخم آتشک یعنی چه

زخم آتشک

chancroid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها